Wednesday, May 21, 2008

Project, Please Join!

Proje, Lütfen Katılın!
bosluk
Laissezfaire and Swissmiss have made posts about Julie Cloutier's Color Swatch Book of New York City Observations. Laissezfaire says; "Wish she would do one for every city and come up with a unique colour palette that represents each place!" Maybe Julie Cloutier can't, but why don't we? We can each do 10 colour codes of one country, so anyone interested in taking part and doing the city they live in, please leave a comment at the original post at Laissezfaire. I am volunteering to do Istanbul/Turkey.
bosluk
bosluk

bosluk
Laissezfaire ve Swissmiss, Julie Cloutier'in New York Şehri Renk Skalası Kitapçığı hakkında yazılar yazdılar. Laissezfaire diyor ki: "Keşke her şehir için bir kitapçık hazırlasa da o şehre özgü bir renk paleti ortaya çıksa!". Bunu Julie Cloutier yapamaz belki, ama neden biz yapmıyoruz? Her şehir/ülke için on adet renk kodlaması yapabiliriz. Ben İstanbul'u yapmak için gönüllü oldum, ama herkesin yapacağı kitapçıktan farklı sonuçlar çıkacağından dolayı siz de kendiniz bir tane hazırlayabilir, veya Türkiye'den başka bir şehri yapabilirsiniz. Katılmak isteyenler Laissezfaire'deki asıl yazıya, veya buraya yorum yazabilir.