Wednesday, December 19, 2007

Artfurniture by Byung Hoon Choi

Byung Hoon Choi'nin Sanatsal Mobilyaları

Kore'nin en saygıdeğer tasarımcılarından Byun Hoon Choi, bir tasarımcının bir mobilyayı stilize etmesinden çok, bir sanatçının mobilyayı yaratmasına benzer bir yöntemle tasarım yapıyor. Eserleri fonksiyonlarını yerine getirmenin yanısıra duygusal bir boyut taşıyor. Sınırlı birkaç doğal malzemeyi ilkel yöntemlerle birleştiriyor, doğal malzemeyi farklı biçimlere sokmak yerine, doğanın verdiklerinde ufak değişiklikler yaparak çiğ ve dokunulmamış doğal güzellikleri yakalıyor. Tasarım dilini "modern organik" olarak adlandırıyor. Hafif ve yumuşak ahşap ile sert ve ağır taşın zıtlığını tasarımlarında kullanıyor. Eserleri insanda sükunet ve gizem uyandırarak meditasyon etkisi yapıyor.

Korea's one of the most respected designers Byung Hoon Choi, designs furniture with an artistic aproach, as if he's creating such an object for the first time. As functional as his designs are, they are also fulfilling the emotional needs of the soul. He uses very few types of natural materials, and combines them with primitive methods. He prefers to do minimal changes in the natural form of the materials to preserve the raw and untouched beauty of the nature. His designs are mysterious, captivating, calm and peaceful.
bosluk

Choi'nin stüdyosundan bahçesinin görünüşü. Yaratıcılığı tetiklemek için insanı böyle alıp başka diyarlara götüren bir manzaradan daha iyi ne olabilir?

The garden of Choi's studio. It's impossible not to be creative looking at such a breathtakingly magical view.Akçaağaç ve doğal taşın adeta birbirlerine omuz vererek yarattıkları form.
bosluk
Maple and natural stone, shoulder to shoulder to form this object.Olabilecek en basit çözüm...
bosluk
Again, a very primitive yet emotional approach...Seul şehir galerisi projesi için Choi'nin eserleri.

His work for Seoul City Gallery Project.


Heykelsi mobilya; malzemeler akçaağaç ve taş.

Another artfurniture piece, materials: maple and stone.

No comments: