Friday, November 28, 2008

Buy Nothing Day Today

Hiçbirşey Satın Almama Günü Bugün
{}
Fig Honey Cake by Summer, from Bread and Honey.
{}
From Les Zigouis by Barbara Berrada.
{}
Barbara Berrada'nın Les Zigouis adlı dükkanından.
{}
Hello dears, it is November 28th so I just wanted to remind you today is "Buy Nothing Day". That includes groceries, restaurant food, bottled water, gas(the biggest capitalists sell gas!), or useless knick-knack we find ourselves buying everyday. You're hungry? Cook something. Your tights have a hole? Sew it. You are bored, want to buy a DVD? Spend time with your family instead. Everything on this page is handmade so I am sure we can manage for one day :) {Although, while buying handmade is usually a great way to "stick it to the man", don't buy them today, buy them tomorrow.} Shakers could survive without buying anything at all, so can animals. So can we.
{}
Merhaba canlarım, bugün 28 Kasım yani "Hiçbirşey Satın Almama Günü". Hiçbirşey dediysek buna bakkaldan yoğurt almak, iş yerine dışardan dürüm söylemek, şişe su almak, benzin(en belalı kapitalistler petrol üreticileri!), hatta hergün farkına varmadığımız minik ıvırzıvırlar da satın alınmayacak şeylere dahil. Aç mısınız? Birşeyler pişirin. Çorabınız mı kaçtı? Tutturuverin. Canınız sıkıldı yeni bir DVD mi almak istiyorsunuz? Ailenizle, sevgilinizle vakit geçirin. Bu sayfadaki herşey el yapımı, o yüzden eminim bir güncük idare edebileceğimize :) {Tabii, normalde el yapımı ürünler almak "sisteme çomak sokmak" adına yapılabilecek en güzel şey. Ama siz gene de bu ürünleri bugün satın almayın, yarın alırsınız.} Shaker'lar, hiçbirşey satın almayıp kendi işlerini kendileri görerek pekala yaşayabiliyorlardı. Hayvanlar da öyle. Bizim nemiz eksik?
{}
Letterpress clocks by Cursive New York.
{}
Kağıt baskı saatler, Cursive New York.
{}
Hand-stitched bird by Cotton Birds Design.
{}
El yapımı kuş, Cotton Birds Design.
{}
Holiday pie in the making by Summer (and her awesomely tattooed hands) from Bread and Honey.
{}
Summer (ve "fırıncı" anlamına gelen harika dövmeli elleri) tarafından yapım aşamasında olan bayram pastası.
{}
UPDATE: Oh, it was Thanksgiving in the USA yesterday, happy thanksgiving everybody! I wish we had it here too, we don't have Christmas either so instead we eat stuffed turkey and decorate a tree in new years', how odd is that :) We are envious of your sweet traditions :) Anyway, you probably have lots of leftovers from yesterday so won't need to cook after all. Love y'all!

UPDATE 2: I heard security guard at a store was smashed to death by greedy shoppers during black friday. See how uncivilized this consumerism craziness is making us?
{}
EKLEME: Satın almayın dedik, Optimum nalet alışveriş merkezine koşup İstanbul'u yağmalayın demedik. Kimsenin beni takmadığının resmidir :P Amerikan alışveriş yamyamları "Kara Cuma" olarak tabir edilen Şükran Günü sonrasındaki indirim gününde (ki bu ayın 28'iydi) sabahın 5'inde açgözlülükten bir mağazanın güvenlik görevlisini ezerek öldürmüşler. Kınıyorum herkesi...!

Thursday, November 20, 2008

I Have Found My Place In The World!

Dünyadaki Yerimi Buldum!
{}
Or rather, my mother, who spent 15 years of her life trying to wake me up and make the school bus wait, has found it for me. I am reading the website of the B-Society with tears of joy that I'm not alone! Rot in hell 9 to 5 (or more accurately 8:30 to 6:00 by Turkish standards).! I want a B-life! Until then, I still have to wake-up at 7 am despite not being able to sleep til 1:30 am.
{}
"Why do we still get up at cockcrow and when the cows moo, when only 5% of the population work within agriculture or fishing?
Why does everything have to take place in the same rhythm and pace, resulting in a huge problem with our infrastructure?
Why has the societal framework primarily been arranged to suit people working from 8 am to 4 pm?
Let the tyranny of A-time end. Let us create a B-society. Let us create B-patterns in our work and in our families. Let us have quiet mornings and active evenings. Life is too short for traffic jams. Let us have more all-night shops!
There is a general consensus that, in the future, Denmark and many other countries will have to make a living from the inner processes of thought, i.e. ideas, creativity, innovation and design. In the innovation society we will be paid for thinking – and this work of thought is an inner process best stimulated when working rhythms and working hours are individual. It therefore becomes important to work when one is most productive.
B-society has good social economics as it generates quality of life as well as productivity if B-persons work when they are at their mental peak."

B-people, unite! It's not our aim to turn the A-people upside down. We only want to have the flexibility to adjust our lives & work according to our own Circadian rhythm so that we can be more happy, healthy and productive.
{}
Daha doğrusu hayatının 11 yılını sabahları beni yataktan sürükleyip okul servisine beklemesi için camdan çığırarak geçiren annem buldu (geri kalan 4 yıl boyunca okula geç kaldım). B-Society, yani B-Toplum'un sitesini gözümde mutluluk gözyaşlarıyla okumaktayım. Yalnız değilmişim! Cehennemde çürü 8:30-6:00 iş saatleri. Ben B-Yaşam istiyorum! Tabi o zamana dek 1:30'a kadar uyuyamamama karşın sabahın köründe kalkmaya devam.
{}
"Toplumun yalnızca %5'i tarım veya balıkçılıkla uğraşırken, neden hala inekler mööleyip horozlar öttüğü zaman uyanıyoruz?
İç yapımızda büyük problemlere yol açmasına rağmen neden herşey aynı ritim ve hızda işlemek zorunda?
Neden toplumsal yapı saat 8 ile 4 arası çalışabilen insanlara yönelik ayarlanmış?
A-Zaman'ın despotluğu artık bitsin. Bırakın B-Toplumunu yaratalım. Bırakın iş ve aile hayatımızda B-düzenini oturtalım. Bırakın sabahlarımız sessiz, öğleden sonralarımız aktif olsun. Hayat trafik sıkışıklıkları için fazla kısa! Dükkanlar geceleri de açılsın!
Genel kanı, gelecekte, Danimarka ve diğer birçok ülkenin geçimlerini içsel düşünce süreçleri ile kazanacağı yönünde; mesela fikirler, yaratıcılık, yenilikler ve tasarım. Yenilikler toplumunda bize düşünmemiz için para ödenecek - ki bu içsel düşünce sürecinden en iyi sonuç çalışma ritimleri ve saatlerinin bireye özgü olacak şekilde ayarlanması ile alınabilir. Yani kişinin en üretken olduğu saatlerde çalışması çok önemli hale gelecek. B-kişiler zihinsel olarak zirvedeyken çalıştıklarında B-toplum üretkenliğin yanısıra hayat kalitesini de yükselteceği için sosyoekonomik açıdan çok daha iyi. "

Türk B-kişiler, toplanın. Yurtdışında B-kişi sertifikası alarak çalışma saatlerinde değişiklikler talep eden insanlar var. Nasıl ırk, dil- din ayrımcılığı yapılamıyorsa biyolojik saat ayrımcılığı da yapılmamalı. Amaç A-kişileri safdışı bırakmak değil, yalnızca herkesin en üretken olduğu saatlere göre yaşam düzenini oluşturabileceği bir esneklik sağlamak.

Creatures Of An Unknown Land

Bilinmeyen Ülkenin Yaratıkları
{}
{}
Some people have an amazing imagination. In their dreams they jump into the unlimited depths of fictitious realms, events, characters. People like that often turn out to be amazing novelists or storytellers. Tamar Mogendorff channeled her imagination to sewing adorable little creatures.
{}
Bazı insanların hayalgücü muhteşem oluyor. Düşüncelerinde hayali alemlerin, maceraların, karakterlerin tatlı derinliklerine dalıyorlar. Böyle insanlar genelde roman yazarı veya sıcacık hikayelerin anlatıcısı oluyorlar. Tamar Mogendorff hayalgücünü sevimli yaratıklar dikmeye aktarmış.
{}
{}
They are not just cute, each character seems to have individuality, facial expressions and thoughts of its own.
{}
Bu yaratıklar şirin olmakla kalmamışlar, her karakterin kişiliği, yüz ifadeleri, kafalarından geçen düşünceler farklı.
{}
{}
Look at that Dachshund, he's trying to make his mind on whether he should jump or not.
{}
Şu sosis köpeğe bakın, atlasam mı atlamasam mı diye karar vermeye çalışıyor.
{}
{}
They might be captivated, but their love will set them free.
{}
Esir düşmüş olabilirler, ama sevgileri onları özgür kılacak...
{}
{}
Little pearl is so cozy at her nest. She just wants to sleep like princess until it's her time to shine.
{}
Küçük inci yuvasında pek de rahat. Parlama vakti gelene kadar prensesler gibi uyumak istiyor.
{}
{}
The polar bear clan had to move south, they're still looking for a home with lots of snow.
{}
Kutup ayısı sülalesi güneye taşınmak zorunda kalmışlar, bol karlı yeni bir yuva arıyorlar hala.
{}
{}
I would hang a mirror on the opposite wall from this deer. He just wants to look in the mirror all day, admiring his own beauty!
{}
Ben bu geyikçiğin karşısına bir ayna asardım, tüm gün aynada kendi güzelliğini hayranlıkla seyretmek ister gibi bir hali var.
{}
{}
The mushroom family is exhausted by the size of their big heads.
{}
Mantar ailesi kocaman kafalarının ağırlığından bitkin düşmüşler.
{}
{}
Their roots might be dangling, but at least they can rest now!
{}
Kökleri sallanıp duruyor ama en azından artık dinlenebilecekler.
{}
{}
The ugly duckling became a swan, although the ducks want to seem proud, on the inside they're embarrased of the mistake they made.
{}
Çirkin ördek yavrusunun kuğu olduğu ortaya çıkmış. Ördekler kibirli görünmeye çalışsalar da içten içe hatalarının farkına varmışlar.
{}
{}
See more sewn creatures at Tamar Mogendorff's wonderful site.
{}
Daha fazla dikilmiş yaratık görmek isterseniz Tamar Mogendorff'un olağanüstü sitesine bakın.

Wednesday, November 19, 2008

A Little Bragging...

Övünmek Gibi Olmasın...
{}

{}
I took the Color IQ Test that How About Orange suggested, and I am proud to say I scored a zero, which means no mistakes. Though not seeing any of this color genious I apparently have in real life is a mystery! If you haven't done the test already, I challenge you to :)
{}
How About Orange'ın önerdiği Renk IQ'su Testini yaptım, gururla açıklıyorum ki skorum sıfır, ki bu mükemmel, hatasız anlamına geliyor. Bu renk dehamı gerçek hayatta pek uygulayamamam ise bir muamma... Siz de yaparsanız aklınızda olsun, testi bitirince çıkan ilk sayfada hangi tonlarda daha zayıf olduğunuzu görebiliyorsunuz, yaşınızı ve cinsiyetinizi(m=e, f=k) girdikten sonra skorunuzu öğreniyorsunuz.
{}

Tuesday, November 18, 2008

YouMadeMeFallInLoveWithYou*

BeniKendineAşıkEttin*
{}
{}
Thanks to Stephanie DeArmond's ceramic typography, I no longer crave vintage wooden letters. I know I will find gorgeous cheap letters to my taste one day, when I do, any ideas what to "type"? I am asking because some people come up with really random and cool words!
{}
Stephanie DeArmond'un seramik harfleri, bendeki eski ahşap harf tutkusunun yerini aldı. Bir gün zevkime uygun ve ucuz harfler bulacağım elbet, o gün geldiğinde harflerle ne yazmalıyım sizce? Soruyorum çünkü bazı insanlar rastgele ama çok havalı kelimeler buluveriyor.
{}
{}
I am always amazed by the patience of people who make such beautiful detail work.
{}
Detaylar hayranlık uyandırıcı.
{}

{}
"Sensitive"
{}
"Hassas"
{}
{}
"What a Hunk"
{}
"Amma da yakışıklı"
{}
{}
"crap!"
{}
"saçmalık!"
{}
{}
See this one in action:
{}
Bunu bir de yerinde görmek lazım:
{}

His other work is beautiful too, you can see more at his website.

Diğer işleri de çok güzel, sitesinde görebilirsiniz...
{}
YouMadeMeFallInLoveWithYou*: says so on Stephanie DeArmond's ceramic bottles.
BeniKendineAşıkEttin*: Stephanie DeArmond'un seramik şişelerinde yazıyor böyle.
{}
via Lionhug

Friday, November 7, 2008

Hallway Accents

Antre Vurguları

{}
I came across this lovely hallway and decided to look into some options. My favorite is the one above, complete with the pooch. I love the rattan storage with the crafty tags and the mid-length curtain but my favorite feature here is the little shower! It is hardly noticeable, and it has a bench in it so you can sit down and wash your muddy or sandy feet (or muddy paws!)
{}
İnternet'te bu sevimli antreye rastladım ve antre konusuna eğilmeye karar verdim. Benim en beğendiğim yukarıdaki, köpişiyle birlikte. El yapımı etiketleriyle birlikte hasır depolamaları ve yarı-yüksekliğe asılmış perdeyi çok sevmekle birlikte buranın asıl vurucu özelliği minik duşu! Göze çarpmıyor ve içindeki ufak bankıyla oturup da çamurlu veya kumlu ayakları (ya da patileri!) yıkamak için ideal .
{}
{}
I love the window-shaped mirror here and of course the wooden drawers have such beautiful texture and finish. I just realized I desperately want a mirror shaped like that because here in Istanbul our apartments always have a generic rectangular window; if I place a couple of these mirrors strategically I could capture that dreamy atmosphere I see in magazines that always makes me swoon. As for the shoe rack, I'm into anything that is made from black-coated metal but I have doubts about keeping my shoes upside down (ie I wouldn't want to see gross street dirt).
{}
Buradaki pencere biçimli aynayı çok sevdim, ahşap çekmecelerin de eski dokusu ve rengi çok güzel. Şu an farkettim ki bu biçimde bir ayna istiyorum, biliyorsunuz bizim Türkiye'deki apartman dairelerinin pencereleri karaktersiz dikdörtgen biçimlidir, eğer bu aynalarda iki tanesini stratejik noktalara(ışığı yansıtacak şekilde) yerleştirirsem o dergilerde gördüğümüz Paris apartman dairelerinin büyüsünü yakalayabilirim belki... Ayakkabılığa gelirsek; siyah metale bu aralar takmış olsam da ayakkabılarımı başaşağı saklama yanlısı olduğumu söyleyemeyeceğim; altlarına yapışan iğrenç şeyleri görmek istemem doğrusu.
{}
{}
This is a beautiful bench and its raw qualities would look good anywhere. The red scarf is crucial here to spice up the otherwise dull color scheme. Seeing dogs in entrances makes me realize how much I miss being welcomed home by an insanely wagging tail. I miss living with a dog so much but I don't see it happening since I work full time/live alone/plan to move abroad.
{}
Bu ham ahşap bank nereye konsa güzel durur. Buradaki kırmızı atkı aksi takdirde ruhsuz duracak renk skalasını canlandırmak açısından pek mühim... Girişlerde köpekleri görmek bana eve girerken çıldınca sallanan bir kuyruk ile selamlanmayı ne kadar özlediğimi anımsattı. Bir köpecikle yaşamayı çok özledim ama çalışırken/yalnız yaşarken/taşınmayı planlarken imkansız gözüküyor.
{}
{}
I really like patterned stone flooring for entrances. It gives so much character, hides dust and dirt perfectly and creates a great transition area; you don't straightly walk into your home and your hardwood. We have a natural stone entrance (although the pattern is like these) and I love it every time I walk in.
{}
Girişlere desenli taş döşenmesine bayılıyorum. Eve anında karakter katıyor, ayakkabıların altından dökülen tozları hiç göstermiyor, ve harika bir geçiş alanı sağlıyor; dışarıdan evinize ve parkelerinize yürüyüvermiyorsunuz. Bizim de desenli doğal taştan bir girişimiz var (buradakiler gibi) ve her eve girdiğimde görmek beni mutlu ediyor.
{}
{}
This is a very cute and somewhat gigantic hallway, while it looks adorable I think all that space could be put to a better use, now it's like a large waiting room.
{}
Burası da çok sevimli, hafiften devasa bir hol. Renkleri ve havasıyla çok tatlı dursa da bence bu kadar büyük bir alana daha iyi işlev kazandırılabilirdi, oysa şimdi adeta kocaman bir bekleme odası gibi.
{}
{}
Driftwood and Union Jack! Who would have thought? Perfect for a city apartment.
{}
Denizde sürüklenip gelmiş gibi görünen ahşap bank ve "Union Jack" tarzı diye tabir edilen İngiliz bayrağı desenli yastık; kim düşünebilirdi ki? Şehirin göbeğinde bir apartman dairesi için mükemmel.
{}
{}
I love this mirror/coat hanger integration. Although I would hang a cute, hooked umbrella, pretty hats and a floral patterned canvas bag instead. Not because I actually use any of those but my coats and scarves are mostly dark colored and wouldn't make this mirror any justice.
{}
Bu ayna/palto askısı birleşimini sevdim. Gerçi ben olsam buna baston-saplı feminen bir şemsiye, süslü şapkalar ve çiçek desenli kumaş torba asmak isterdim. Böyle objelere sahip değilim tabii ama çoğu koyu renkli olan palto ve atkılarımın bu antreyi güzelleştireceğini sanmıyorum.
{}
{}
I absolutely adore this and desperately need this in my room for those not-too-dirty-to-wash-but-too-dirty-to-put-in-closet bulk of clothes. When I say "bulk", I actually mean hoardes of clothes; my room is so not fit for a decor-blogger. My father threathened to post a picture of my room online when I was in college, I was sitting in piles of sawdust and styrofoam and carving tools when he busted with a camera (funny enough some girl's father actually posted a picture of his daughter's room shortly after, and if I remember correctly it was a huge hit).
{}
Bu son derece uygulanabilir fikri çok sevdim ve en kısa zamanda odam için bir taneye ihtiyacım var, bilirsiniz işte, o yıkanacak-kadar-kirli-olmayıp-dolaba-konmayacak-kadar-giyilmiş giysi yığınları için. Açıkçası odam bir dekorasyon-blogcusuna hiç yakışmıyor. Üniversitedeyken babam kamera ile odamı basıp fotoğrafları internete koymakla tehtid etmişti, baskın esnasında talaş, styrofoam köpük parçaları ve oyma/kesme aletleri arasında oturmaktaydım. İlginç tarafı bu olaydan kısa süre sonra bir baba hakkaten de kızının odasını internette yayınladı ve büyük bir hit oldu.
This evening I am off to listen to Andrea Branzi, he is coming to Istanbul. Have a great weekend !
{}
Bu akşam santralistanbul'daki mimar/tasarımcı Andrea Branzi söyleşisine gidiyorum. Size iyi tatiller!
Quick Update: I have edited my link list and added new blogs. I also made a small list of design blogs.

Wednesday, November 5, 2008

Yes You Did!

Obama, looking like a movie star...
Obama bir film yıldızı gibi görünüyor...
{}
Congratulations to all friends in the blogosphere who I know were hoping for this! I couldn't be happier with the results :) Now it will be very interesting to see USA implement the changes :)
I know the USA and the world is in a very bad state right now, but I had to admit it isn't nearly as catastrophic as I had anticipated (I was thinking Doomsday) when W got elected the second time... Hopefully Obama is the one to reverse the damage and make us move forward...
{}
ABD başkanı artık Barack Obama :) Gezegenimizin iyiliği ve uygarlık adına seçilmesini umduğum kişi!